Wie is er vandaag jarig?

Twijg de Winkel

Welkom bij Basisschool De Meent

 

 

           

Beste ouders,

Elk schooljaar is een jaar voor de kinderen, waarin zij veel kennis op doen, vaardigheden erbij leren en meedoen  aan de activiteiten naast het onderwijs.
Wij willen dat de kinderen en daarmee ook u met plezier de schooltijd op de Meent zullen beleven.

Met uw bezoek aan onze website krijgt u een goed beeld van het onderwijs op onze school, vanuit welke visie we werken en de organisatie.  
Voor ons staan het pedagogisch en didactisch meesterschap centraal. Dat betekent veiligheid en vertrouwen met de groep opbouwen om elk kind tot zijn/haar recht te kunnen laten komen. Dit doen wij vanuit positieve communicatie- en omgangsvormen en het vergroten van het sociale- en het zelfinzicht en door het bieden van een passend onderwijsaanbod en het richten van de aandacht.

U kunt informatie vinden over de leesbevordering op de Meent en de verschillende projecten rondom cultuur, wetenschap & techniek en creativiteit, zoals dansen. Wij doen weer uitgebreid mee aan de Kinderboekenweek met dit jaar als thema: Raar maar Waar. Jaarlijks project van de Meent is het meedoen in de regio aan de Dutch Technology Week. Kijk voor  meer info over onze activiteiten op de nieuwspagina en in de nieuwsbrieven.

Naschoolse activiteiten worden door het jaar heen door verschillende aanbieders verzorgd. U geeft uw kind(eren) hier zelf voor op als de informatie versterkt wordt.

Namens team, bestuur en geledingen, wens ik alle kinderen en ouders veel plezierige leerdagen op Basisschool De Meent.
  

Met vriendelijke groet,
Tine Verhoef
directeur bestuurder bs de Meent